Concello de Verín

Corporación Municipal

Grupos políticos municipais do Concello de Verín:

PSdG-PSOE

 • Gerardo Seoane Fidalgo
 • Rosario Rodríguez Delgado
 • José Luís Martín Domínguez
 • Julio Viéitez Pardelas
 • Cándida Couñago Lara
 • Manuel Lorenzo Feijoó
 • Vicente González Pérez
 • María Isabel González Fernández

 

BNG

 • Diego Lourenzo Moura
 • Samanta Barreira Vivián
 • Eugenio Quintas Albores
 • Purificación Caldelas Rodríguez
 • Abelardo Meiriño Vieites

 

PP

 • Lara Da Silva Rodríguez
 • Aitor Álvarez Prado
 • Sonia Arias Pereira
 • Beatriz Blanco Adegas

 

 

Precisas máis información?

Desde estes atallos podes acceder a toda a información que necesites...

Actualmente o Concello de Verín conta con: